Such und Buch

Meer zonne-energie voor Camping 't Weergors

Zonnepanelen Weergors2_web.jpgDonnerstag 24 Mai 2018 14:40

Het door zonne-energie opgewekte vermogen op Camping 't Weergors is opgeschaald van 5.000 kWh naar 60.000 kWh. Met 198 zonnepanelen op het dak van de werkloods voorziet het bedrijf nu voor 19% in haar eigen energiebehoefte. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd door Beter Duurzaam B.V. In het kader van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie ontvangt 't Weergors een SDE+ subsidie op de productie van duurzame energie.

Camping 't Weergors spant zich al jaren in voor duurzaamheid op en rond de camping. Meer informatie.

« Zurück